Přestupky a pokuty na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

§ 21 Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší.
Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 22 Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce

Zákonný zástupce dítěte se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní výkon činnosti dítěte bez povolení nebo podmínky povolení poruší.
Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.