Přestupky a pokuty na úseku náhrad

Přestupky na úseku náhrad

§ 14 Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku náhrad tím, že neposkytne zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.