Přestupky a pokuty na úseku dovolené

§ 16 Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku dovolené tím, že poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu.

Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.