Věcné prostředky požární ochrany

Věcné prostředky požární ochrany vymezuje vyhláška č. 246/2001 Sb. Mezi věcné prostředky PO patří především hasicí přístroje.

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo je stanoveno v jiném právním předpisu (např. vyhláška 341/2014 Sb.). Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany může být rozšířeno např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Druhy věcných prostředků požární ochrany
 

 • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 • osobní ochranné prostředky,
 • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 • prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
 • prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
 • požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
 • spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
 • hasiva a příměsi do hasiv,
 • požární příslušenství,
 • přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

Přenosné hasicí přístroje

Objednat hasicí přístroje v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.


Vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany
 

 • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 • dýchací přístroje,
 • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 • prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
 • ochranné oděvy pro práci ve vodě,
 • hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv,
 • požární hadice, proudnice a armatury,
 • motorové stříkačky.

Přenosné hasicí přístroje Přenosné hasicí přístroje


Související legislativa

 
Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně_
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)_Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK