Školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době

Školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době se zajišťuje 1x za rok.

Dokumentace o odborné přípravě je vedena stejným způsobem jako u školení zaměstnanců.


Formuláře - požární ochrana
Vzory a formuláře pro tematické plány časové rozvrhy a prezenční listiny týkající se školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době naleznete v sekci Formuláře – požární ochrana.