Vzory dokumentace BOZP

V této sekci naleznete vzory základní dokumentace z oblasti bezpečnosti práce.

Přestože se jedná o plnohodnotné podklady, nelze je aplikovat na jakékoliv podmínky. Neručíme za žádné škody vzniklé jejím nesprávným použití.

Vzory dokumentace budou do této sekce postupně doplněny.


Zpracování dokumentace bezpečnosti práce

Objednat zpracování dokumentace BOZP v e-shopu GUARD7,v.o.s. Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.