Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR

Datum konání
po dohodě
Místo konání

Popis kurzu a další informace

Znalost ustanovení dohody ADR se netýká pouze řidičů. Tomuto cíli má napomoci povinnost školit všechny osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí, tj. dispečery, technické a skladové zaměstnance, řídící pracovníky, spediční pracovníky atd. Toto se týká nejen dopravních firem, ale též odesilatelů, příjemců, zasilatelů a zprostředkovatelských agentur. Vymezení a obsah tohoto školení je stanoven v kapitole 1.3 Dohody ADR. Prakticky by takovéto školení mělo být vždy zaměřeno na konkrétní firmu a konkrétní pracovní pozici, kterou ve firmě školená osoba zaujímá.

Cena: 1 240 Kč

Cena zahrnuje výklad, následné zodpovězení dotazů, publikaci ADR a vydání osvědčení o školení, které je dle požadavků ADR platné 2 roky. V případě školení většího počtu účastníku je možné cenu za jednoho účastníka kurzu snížit dle celkového počtu účastníků.

Podrobný záznam o absolvování každého školení musí být uchován oběma stranami, tj. zaměstnavatelem a zaměstnancem, a ověřen při přijímání každého nového zaměstnance. Školení personálu podílejícího se na silniční přepravě nebezpečných věcí, musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů. Dohoda ADR je novelizována každé dva roky (vždy v lichý rok), školení je tedy třeba obnovit v dvouletém intervalu.

Přihlášení do kurzu

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.