Akreditované školení řidičů ADR

Datum konání
po dohodě
Místo konání

Popis kurzu a další informace

Základní kurz

pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.) (tř. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)

Nástavbový kurz

na cisternová vozidla nebo vozidla přepravující cisterny (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

Specializační kurz na třídy:

 • 1 (pro typ I) přeprava v kusech
 • 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přeprava v cisterně
 • 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně

Obnovovací kurz po pěti letech

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení vozidel a kontejnerů výstražnými tabulkami a bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce.

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti tzv. průkazu ADR by měl řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz.

Ceny kurzů

Základní kurz (pro přepravu v kusech) ……………………………………………………… 3 388 Kč
obnova základního kurzu po pěti letech ……………………………………………………. 2 149 Kč
specializační kurz pro cisternová vozidla ………………………………………………….. 1 405 Kč
cena za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech ……………………………………. 579 Kč
obnova základního kurzu a cisteren po pěti letech …………………………………… 3 140 Kč
specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 ………. 2 479 Kč
specializační kurz pro přepravu radioaktivních látek třídy 7 …………………….. 2 479 Kč

Pomocí formuláře níže můžete odeslat nezávaznou přihlášku do školení.

Pro další informace o školení nás můžete kontaktovat na tel. č. 603 456 209 nebo na emailu martina.kocova@guard7.cz

Přihlášení do kurzu

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.