Ekologický audit

Audit posuzuje legislativní soulad provozované činnosti s právními předpisy v ochraně životního prostředí.

ROZSAH: odpady, ovzduší, obaly, chemické látky, hluk.

VÝSTUPY: zhodnocení systému a shody s legislativními požadavky, úplnost a správnost dokumentace, návrhy opatření k odstranění závad a nedostatků.

Objednejte si audit přímo v e-shopu
Nevybrali jste si? Napište nám, o co máte zájem