Nečekaná údálost - pracovní úraz

1. Zajistit bezpečnost.
> vypnout el. zařízení, označit místo nehody, být nápomocen při vymýšlení nápravných opatření

2. Volejte rychlou záchrannou službu – tel. 155.

3. Poskytněte první pomoc.
> masáž srdce musí být zahájena, pokud postižený nedýchá

4. Bezodkladně oznamte úraz svému nadřízenému.
> je to Vaše povinnost, ať se jedná o úraz Váš nebo kolegův

5. Poskytněte součinnost při šetření úrazu.
> poskytnou svědeckou výpověď, nápomoc při vzniku nápravných opatření

Přednost má silné krvácení!

Více o tom, jak postupovat při pracovním úrazu naleznete ZDE!