Pojištění odpovědnosti za škodu

G U A R D 7, v.o.s. má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s.s tj. pojištění odpovědnosti za škodu č. 556-12662-19 ze dne 13. 6. 2002.